Công Bố Thương Hiệu Tôn Nhựa Hợp Hưng

Để thuận tiện phát triển nhiều dòng sản phẩm Tôn Nhựa PVC hơn nữa, chúng tôi lên kế hoạch phát triển thương hiệu cho từng dòng riêng biệt với mỗi tên riêng biệt.

Tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng phần biệt giữa những dòng sản phẩm này với sản phẩm khác, và dễ dàng tìm kiếm – tra cứu thông tin đến sản phẩm đang được quan tâm..

Hợp Hưng” là nhãn hiệu của dòng sản phẩm Tôn Nhựa và Ngói Nhựa được làm bằng nhựa PVC tổng hợp với lớp phủ bề mặt ASA.

  • Địa chỉ website: https://tonhophung.com
  • Tên website: Hợp Hưng
  • Nội dung: Tôn Nhựa, Ngói Nhựa và Phụ Kiện