Cách Nhiệt

Tạo môi trường học tập và làm việc ôn hòa. Không nóng vào mùa nắng, không lạnh vào mùa đông