Chống Cháy

Chống cháy lan, không dẫn cháy, nhựa PVC đốt không cháy