Chống Hóa Chất

Tôn PVC chống được nhiều loại hóa chất ăn mòn, kể cả axit và kiềm đậm đặc