Công Trình Công Nghiệp

Nhà máy hóa chất, xưởng sản xuất, khai thác mỏ, khai thác cảng biển, kho hàng hóa chất, hệ thống băng tải