Công Trình Nông Nghiệp

Trang trại heo thịt, trang trại gà thịt, trang trại bò sữa, kho hàng nông sản