Dễ Thao Tác Lắp Đặt

Uốn cong, tạo hình, cắt tấm dễ dàng với máy cắt cầm tay.. có thể trực tiếp thao tác trên mái