Trọng Lượng Nhẹ

Thuận tiện cho quá trình vận chuyển và lên xuống hàng hóa trong thi công lắp đặt