Thi Công Lắp Đặt Ngói Nhựa PVC ASA

Hướng dẫn thi công lắp đặt ngói nhựa PVC ASA
Hướng dẫn thi công lắp đặt Ngói Nhựa PVC ASA

Lắp Đặt Ngói Nhựa PVC ASA

Download file PDF – Lắp Đặt Ngói Nhựa Tổng Hợp PVC ASA

Hướng dẫn này áp dụng cho tấm lợp mái sau:

Nội dung

 • Quy cách Ngói Nhựa PVC ASA.
 • Tấm úp nóc mái.
 • Tấm úp sườn mái.
 • Tấm úp góc mái 3 dầu.
 • Quy cách thanh đỡ, đòn tay.
 • Độ dốc mái.
 • Quy trình lắp đặt.
 • Sơ đồ lắp đặt mái ngói chính.
 • Lắp đặt úp nóc mái.
 • Lắp đặt sườn mái.
 • Lắp đặt sườn mái tổng hợp.
 • Mô hình vị trí sử dụng các phụ kiện khác.

Hình Ảnh

Chọn hình để phóng lớn ảnh, xem chi tiết..

Bài Liên Quan

Hỏi Đáp - Chia Sẻ - Đánh Giá